DİRİLİŞ MUŞTULARI – Mehmet Akif Ersoy

Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın,
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Sâhipsiz olan memleketin batması haktır;
Sen sâhip olursan bu vatan batmayacaktır.

Madem ki Hakk’ın bize vadettiği haktır.
Şarkın ezeli fecri yakındır, doğacaktır.

                              Mehmet Akif Ersoy