DİRİLİŞ MUŞTULARI – Ümmi Sinan

Gül alırlar, gül satarlar,

Gülden terazi tutarlar,

Gülü gül ile tartarlar

Çarşı pazarı güldür gül.

                 Ümmi Sinan