Ses

Uzaklardan vapur sesi,

Gözlerim, deniz de şimdi,
Yaklaşıyor hayalin gibi,

Işıklar, yansıyor güzelliğinden,
Suya yazılmış adın gibi,

Hafif rüzgâr, deniz rüzgârı,
Soğukluğu sarıyor bedenimi,
İpi çözülmüşse artık Aşkın,
Uzaklar uzaklara gidiyor şimdi

AKIN ÖZER

Zaman

Rüzgâr esiyor, çocukluk günlerimden,
Yapraklar düşüyor, ağır ağır

Kuşlar uçuyor, bağımsızlıklar
ülkesine,
Geçmiş günler, gelecek günler,
Çocukluk…

Misket sesleri, bağrışmalar,
yakan top,
Sokaklar…
Yine gelir mi o günler?

Ömrün ilkbaharında hızla akan
zamandı,
Çocukluk günleri…

AKIN ÖZER