Zaman

Rüzgâr esiyor, çocukluk günlerimden,
Yapraklar düşüyor, ağır ağır

Kuşlar uçuyor, bağımsızlıklar
ülkesine,
Geçmiş günler, gelecek günler,
Çocukluk…

Misket sesleri, bağrışmalar,
yakan top,
Sokaklar…
Yine gelir mi o günler?

Ömrün ilkbaharında hızla akan
zamandı,
Çocukluk günleri…

AKIN ÖZER